Головна

Запрошуємо 16.01 в 13:00 на семінар:

Як працювати в 2017 році? Зміни до Податкового кодексу України 2017.

Зміни до Податкового кодексу України 2017.

Податок на додану вартість.

Механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних – підстави, порядок.

Критерії оцінки ступеня ризиків – вплив на зупинення реєстрації податкової накладної.

Формування Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, як вплине на черговість відшкодування ПДВ.

На кого покладено обов’язок реєстрації розрахунків коригування, складених платником податку до податкових накладних, що складені до 1 лютого 2015 року та до 1 липня 2015 року.

На який термін за платником податку зберігається право на включення до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Перенесення від’ємного значення, що підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується до складу податкового кредиту правонаступника.

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Строк проведення камеральної перевірки даних податкової декларації або уточнюючих розрахунків (в раз їх подання), в яких заявлена до бюджетного відшкодування сума податку.

Строк протягом якого можливо проведення документальної перевірки суми бюджетного відшкодування. Нюанси, пов’язані  з рішенням контролюючого органу, щодо такої перевірки.

Податкова накладна. Обов’язкові реквізити змінилися. З якого періоду податкова накладна буде надавати безумовне право на податковий кредит. Зміна строків реєстрації податкових накладних, штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію. Строк в який повинно бути проведено перевірку у разі подання скарги контрагентом. Помилки в реквізитах податкової накладної.

 

Податок на прибуток.

Податковий звітний період для неприбуткових організацій.

Можливість зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2016, 2017 роках.

Невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи – збільшення (зменшення) фінансового результату до оподаткування.

Переоцінки (уцінки, дооцінки) при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів

Прискорена амортизація – в яких випадках застосовується.

Коригування фінансового результату до оподаткування на суму безнадійної дебіторської заборгованості.

Збільшення фінансового результату на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, …

Податок на доходи фізичних осіб.

Зміна розміру добових при  відрядженнях за кордон. Документи, необхідні при відчуженні об'єктів рухомого майна.

ФОП на загальній системі – зміни переліку доходів і витрат. Включення до складу витрат амортизаційних відрахувань – в якому випадку буде можливо. Яким чином здійснюється розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів, мінімально допустимі строки корисного використання. За який період і коли треба подати декларацію у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

Єдиний податок.

Нові правила розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою.

Особливості справляння податків і зборів для платників податків за місцезнаходженням (місцем проживанням) на яких є тимчасово окупована територія та платників податків, які здійснюють діяльність та/або мають нерухомість на цій території.

 

 

Адміністрування  податків і зборів, платежів.

Електронний кабінет платника податків – принципи функціонування, які права та обов’язки платника можна реалізовувати, оскарження повідомлень-рішень, операційний день роботи електронного кабінету, виправлення помилок – відповідальність.

Листування з платником податків – як визначити дату вручення відповідного документу, можливість отримання електронного документа в паперовій формі.

Відповідальність за неповернення та/або несвоєчасне повернення сум надміру або помилково сплачених грошових зобов’язань.

Уповноважена особа контролюючого органу – ким уповноважується, які спеціальні функції виконує, чим ці функції відрізняються від обов’язків, як дізнатися платнику про уповноважену особу. Чи будуть районні податкові інспекції контролюючими органами?

Подача декларацій. Платники єдиного податку подають за звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування.

Індивідуальні і узагальнюючі податкові консультації. Де можна буде подивитися всі консультації. Якщо платник податків діяв в межах податкової консультації, а вона не правильна – що будуть робити контролюючі органи. Який орган буде надавати. До якої дати буде діяти інститут податкових консультацій.

Зміна критеріїв належності платника податків до категорії великих платників податків.

Контрольно-перевірочна робота. Чим загрожує не надання інформації на запит при зустрічній звірці. Що зможуть перевіряти при камеральних перевірках, термін проведення. Як завчасно дізнатися про проведення планової перевірки. Ризики щодо несплати податків та зборів – як визначається їх  перелік та їх поділ за ступенями. Термін подачі заперечення на акт перевірки. Адміністративний арешт активів платника – нові підстави. Стягнення коштів з рахунка платника без рішення суду. Ліквідація податкової міліції. Відкритий реєстр заяв про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу

Умови участі